- Esconder menu

Modele szkoły współczesnej gołębniak

5 Wzory synergetycznego uczenia się jest tu rozumiane jako Tworzenie wspólnoty osób uczących się (Hejnicka-Bezwińska, 2008, s. 143). Ta kolektywna Energia i inteligencja uaktywnia się wtedy, Gdy Ludzie pracują razem. W pojedynkę nie jest się w stanie wykonać rzeczy, które stają się rezultatem pracy Wspólnej (uczenie się rówieśnicze) (Gołębniak, 2007, s. 183). Wzory synergetycznego uczenia się Ten Wzór uczenia się jest stymulowany przez strategie dydaktyczne nauczyciela wykorzystujące Tworzenie zespołów i budowanie korzystnych RELACJI i interakcji między członkami zespołu w celu wspomagania procesu uczenia każdego z Członków Tego zespołu je pour Środowiska sprzyjającego kształtowaniu się tzw. Umiejętności kluczowych Praca w parach, uczenie się w Małych grupach, cracoviennes (tamże, s). Wzory całościowego uczenia się jest tu rozumiane jako formowanie indywiduum (Hejnicka-Bezwińska, 2008, art. 143). Działania nauczyciela polegają tu na wspomaganiu podmiotowego Rozwoju osobowego ucznia poprzez koncentrowanie się w SWEJ pracy nie tylko na przedmiotach nauczania, ALE i na partnerskich relacjach pomagających uczniom w zrozumieniu i wyrażaniu siebie ( Gołębniak, 2007, art.

185). Wzory całościowego uczenia się całościowe jest stymulowane przez Takie strategie dydaktyczne nauczyciela, które wiążą w materiale nauczania aspekty emocjonalne i poznawcze (opowiadanie, pantomima, malarstwo, ćwiczenia projekcyjne, ćwiczenia rozwijające fantazję, odgrywanie ról, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia relaksacyjne (tamże, s). Bibliografia Warto jeszcze zwrócić uwagę na Aspekt współczesnego pojmowania je stosowania tej kategorii pojęciowej uczenie się nie odnosi się do jednej lub kilku FAZ życia ludzkiego, ale jest przedsięwzięciem na câlé Życie (Bauman, 2005 za: hejnicka-bezwińska, 2008, art. 144). Gołębniak B.D. (2007). i uczenie się w klasie. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (rouge.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Tom 2.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s Hejnicka-Bezwińska (2008). Pédagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa AKADEMICKIE i Profesjonalne. Rubacha K. (2008). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscypeline. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (rouge.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s Zadanie Dodatkowe Proszę wymienić raporty Oświatowe i zawarte w nich Najważniejsze ustalenia związane z uczeniem się jako przedsięwzięciem na câlé Życie.

5 4 dla la realizacji tych celów Uczniowie stode ą następujące strategie postępowania: ustal czego nauczyciel Oczekuje OD Ciebie, Baw się dobrze, DAJ nauczycielowi to, na Czym MU Tak Zależy, zmęcz się najmniej Jak Można, zmniejsz nudę, CZYLI urozmaicaj sobie Czas, unikaj kłopotów (tamże).

Os comentários estão fechados.